پیامهای روزانه 31/03/2024

یک مشت شیرین مغز پس از ۴۵ سال هنوز نفهمیده اند که #اتحاد مردم علیه #شاه باعث سقوطش نشد بلکه #کمربند_سبز و #اسلامی #نظم_نوین_جهانی ، #شبکه_زیتون #موساد و هژمونی اسلامگرایان تربیت شده #ساواک در مدارسی چون علوی باعث سقوط

images.jpg

Hello World!