پیامهای روزانه 28/04/2024

#فساد و باندبازی و #مافیا در فضای #اپوزیسیون و #روشنفکری #ایران به حدی گسترده است که ملاک مقبولیت ، وابستگی به فلان #کانون_قدرت و #نظم_نوین_جهانی و زیر چتر حمایت او قرارداشتن است نه مبارزه مستقل برای حقیقت و منافع ملی کشور!

images.jpg

Hello World!