پیامهای روزانه 28/04/2024

#بانک_مرکزی #ایران مستقل از دولت و زیر نظر #بانک_جهانی و #صندوق_بین_المللی_پول فعالیت میکند، #تورم و #رکود گسترده در حوزه های مالی کشور بخشی از #نظم_نوین_جهانی برای فقیر کردن و ناتوان کردن ایرانیان پیش از #جنگ بزرگ است!

images.jpg

Hello World!