پیامهای روزانه 22/05/2024

در اینکه به درک واصل شدن #غاصب_ابراهیمی #سید #آنوسی #رئیسی ، ترور بوده نه سانحه هیچ جای شکی نیست! #سپاه انصار مهدی که مسئول حفاظت جان غاصبان است و #آمریکا آنرا کنترل میکند، در لحظه آخر بالگرد او را به بهانه مطمئن نبودن بالگرد اصلی، عوض کرده است!

images.jpg

Hello World!